Podžupan Dejan Drnek bo pozdravil obiskovalce prireditve ob 210. obletnici Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani