Podžupan Dejan Crnek bo ob svetovnem dnevu civilne zaščite podelil priznanja MOL na področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.