Podžupan Dejan Crnek bo pozdravil obiskovalce 11. Praznika partizanske pesmi