ponedeljek, 29. 10. 2018

Novinarska konferenca, 29. 10. 2018

Video posnetek novinarske konference, na kateri smo predstavili podrobnosti v zvezi z začetkom tretje faze velikega kohezijskega projekta Čisto zate - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki obsega dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v Ljubljani.

Cisto zate Logotip 16