Organi mestne uprave

Tukaj so shranjeni vsi kontaktni podatki organov mestne uprave MOL

Organi mestne uprave:

Oddelek za finance in računovodstvo
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 43 70
F: +386 (01) 306 12 06
E: sa.bistan@ljubljana.si

Oddelek za ravnanje z nepremičninami
Adamič - Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 10 97
F: +386 (01) 306 12 06
E: simona.remih@ljubljana.si

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 17 00
F: +386 (01) 306 12 06
E: david.polutnik@ljubljana.si

Oddelek za kulturo
Ambrožev trg 7
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 48 45
F: +386 (01) 306 12 06
E: mateja.demsic@ljubljana.si

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Resljeva 18
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 40 10
F: +386 (01) 306 12 06
E: marija.fabcic@ljubljana.si

Oddelek za šport
Staničeva 41
1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 200 39 01
F: +386 (01) 306 12 06
E: marko.kolenc@ljubljana.si

Oddelek za urejanje prostora
Poljanska ulica 28
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 15 52
F: +386 (01) 306 12 06
E: miran.gajsek@ljubljana.si

Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Zarnikova 3
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 43 30
F: +386 (01) 306 12 06
E: robert.kus@ljubljana.si

Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo
Cigaletova 5
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 41 00
F: +386 (01) 306 12 06
E: tilka.klancar@ljubljana.si

Oddelek za varstvo okolja
Zarnikova 3
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 43 00
F: +386 (01) 306 12 06
E: natasa.jazbinsek-sersen@ljubljana.si

Službe mestne uprave:

Služba za notranjo revizijo
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 46 32
F: +386 (01) 306 12 06
E: natasa.koprivsek@ljubljana.si

Kabinet župana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 306 12 78
F: +386 (01) 306 12 06
E: tanja.sodnik@ljubljana.si

Služba za organiziranje dela mestnega sveta
Adamič - Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 10 16
F: +386 (01) 306 30 12
E: matjaz.bregar@ljubljana.si

Služba za pravne zadeve
Adamič Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 12 45
+386 (01) 306 11 86
F: +386 (01) 306 12 06
E: jasna.plazl@ljubljana.si

Služba za lokalno samoupravo
Ambrožev trg 7
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 48 30
F: +386 (01) 306 12 06
E: vojko.grunfeld@ljubljana.si

Služba za razvojne projekte in investicije
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 46 51
F: +386 (01) 306 12 06
E: meta.gabron@ljubljana.si

Služba za javna naročila
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 44 02
F: +386 (01) 306 12 06
E: tadeja.modrndorfer@ljubljana.si

Prekrškovni organ:

Inšpektorat
Proletarska 1
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 16 00
F: +386 (01) 306 12 06
E: sabina.tehovnik@ljubljana.si

Mestno redarstvo
Proletarska 1
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 16 03
F: +386 (01) 306 12 06
E: roman.fortuna@ljubljana.si