Osebe za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Urška Otoničar, direktorica mestne uprave MOL
Mestna uprava MOL
Adamič - Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 13 35
E: urša.otoničar@ljubljana.si

Tanja Dodig Sodnik, vodja Kabineta župana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 306 10 25
E: tanja.sodnik@ljubljana.si

Meta Gabron, vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 46 51
E: meta.gabron@ljubljana.si

Saša Bistan, vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 306 43 70
E: sasa.bistan@ljubljana.si

Tadeja Möderndorfer, vodja Službe za javna naročila
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 44 02
E: tadeja.moderndorfer@ljubljana.si

Jasna Plazl, vodja Služba za pravne zadeve
Adamič Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 12 45
+386 (01) 306 11 86
E: jasna.plazl@ljubljana.si

Vojko Grünfeld, vodja Službe za lokalno samoupravo
Ambrožev trg 7,
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 41 50
+386 (01) 306 41 51
E: vojko.grunfeld@ljubljana.si

Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta
Adamič - Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 10 16
E: matjaz.bregar@ljubljana.si

Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora
Poljanska ulica 28
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 15 52
E: miran.gajsek@ljubljana.si

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 17 00
E: david.polutnik@ljubljana.si

Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 306 10 97
E: simona.remih@ljubljana.si

mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo
Ambrožev trg 7
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 48 45
E: mateja.demsic@ljubljana.si

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Resljeva 18
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 40 10
E: marija.fabcic@ljubljana.si

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport
Staničeva 41
1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 200 39 01
E: marko.kolenc@ljubljana.si

Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Zarnikova 3
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 43 30
E: robert.kus@ljubljana.si

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo
Cigaletova 5
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 41 00
E: tilka.klancar@ljubljana.si

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja
Zarnikova 3
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 43 00
E: natasa.jazbinsek-sersen@ljubljana.si

Barbara Barle, vodja Inšpektorata
Proletarska 1
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 16 00
E: barbara.barle@ljubljana.si

Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva
Proletarska 1
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 16 03
E: roman.fortuna@ljubljana.si

Nataša Koprivšek, preizkušena državna notranja revizorka - vodja službe
Slovenska cesta 44
1000 Ljubljana
T: +386 (01) 306 44 23
E: natasa.koprivsek@ljubljana.si