Gostinstvo

  • Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov (Ur. l. RS, št. 1/00) - preneha veljati z uveljavitvijo Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
  • Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. l. RS, št. 77/12)
  • Odlok o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. l. RS, št. 60/13)