Četrtne skupnosti MOL

 • Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 24/01)
 • Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 54/02 )
 • Sklep o razpisu prvih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 27/01)
 • Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 74/02)
 • Sklep o razpisu svetovalnega referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. l .RS, št. 80/00)
 • Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 92/07)
 • Odlok o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 11/09)
 • Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 62/10)
 • Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 109/11)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 43/14)
 • Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 52/14)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 1/16)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti  (Ur.l. RS, št. 42/17)
 • Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 50/18)