Kurilne naprave

  • Sklep o cenah za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št. 26/01) - 148. člen Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04)