Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parc. št. 994/1 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 2733183), s parc. št. 996/1 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 3741410) in s parc. št. 995/0 k.o. 1756 – Črnuče (ID: 1724166).

  Zaključen: 9. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini s parc. št. 1779/4 (ID 6227079) k.o. 1770 Kašelj, ID znak: parcela 1770 1779/4.

  Zaključen: 17. 3. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak parcela: 1730 627/19 in ID znak parcela: 1730 627/19.

  Zaključen: 28. 3. 2017

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1695 384/243.

  Zaključen: 13. 4. 2017

 • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah ID znak: parcela 1723 1444/12, ID znak: parcela 1723 1444/11, ID znak: parcela 1723 1448/3.

  Zaključen: 18. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Zaključen: 29. 4. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1770 1119/1.

  Zaključen: 5. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1723 2066/2.

  Zaključen: 9. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1770 1779/4.

  Zaključen: 9. 5. 2017

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini ID znak: parcela 1771 1466/32.

  Zaključen: 11. 5. 2017