Javno povabilo za zbiranje predlogov za članstvo v strokovnih komisijah Mestne občine Ljubljana na področju kulture

Zaključen: 8. 9. 2023

Datum objave: 25. 8. 2023
Rok za prijavo: 8. 9. 2023

Mestna občina Ljubljana poziva vse zainteresirane kandidatke in kandidate, da podajo kandidaturo za članice in člane strokovnih komisij MOL na področju kulture za obdobje od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2027.

Kandidatko oz. kandidata za člana strokovne komisije lahko predlagajo javni zavodi in nevladne organizacije ter samozaposleni v kulturi. Kandidatka oz. kandidat lahko predlaga tudi samega sebe.

Izpolnjen prijavni obrazec in prilogo z izjavami je potrebno poslati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg, 1000 Ljubljana, do vključno 8. septembra 2023 (datum poštnega žiga) v zaprti ovojnici z označbo na sprednji strani: »PREDLOG ZA ČLANSTVO V STROKOVNIH KOMISIJAH MOL NA PODROČJU KULTURE. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo.kultura@ljubljana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpisne datoteke