torek, 17. 3. 2020

Gasilska služba v Ljubljani deluje odgovorno in nemoteno

V Ljubljani smo že precej pred razglasitvijo epidemije posebno pozornost namenili ustreznim organizacijskim in drugim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega izvajanja občinske javne gasilske službe v trenutnih razmerah. To je naša odgovornost, zato so bili ukrepi izvedeni strokovno in premišljeno.

Izvedba strogih samozaščitnih ukrepov

Dejstvo je, da lahko le popolnoma zdrav gasilec posreduje učinkovito. Zato smo takoj uvedli prepoved vseh nepotrebnih obiskov in zadrževanj v gasilskih enotah. Odpovedane so bile vse že načrtovane aktivnosti, vključno z izobraževanji in usposabljanji.

Vsem gasilcem smo posredovali splošna navodila za samozaščito ter zahtevo po pravočasnem in verodostojno informiranju vodij o vsakršnih zaznanih odklonih v povezavi s koronavirusom.

Še posebej strogi ukrepi veljajo v prostorih Gasilske brigade Ljubljana, kjer svoje delo opravljamo 24 ur na dan in vse dni v letu. Zagotovili smo primerno količino zaščitnih in dekontaminacijskih sredstev ter uveljavili protokol nadzora stanja teh sredstev. Posebno pozornost smo posvetili usposabljanju za varno delo s specifično zaščitno opremo, saj jo bomo v tem času mnogo pogosteje tudi uporabljali.

Uvedba posebnega režima operativnega delovanja

Na nivoju celotne javne gasilske službe v Ljubljani smo uvedli poseben režim aktiviranja in delovanja vseh enot, ki lahko na kadrovskem ter materialno-tehničnem področju samostojno izvajajo operativne naloge. Režim je večstopenjski in vsekakor zagotavlja učinkovito opravljanje naših nalog tudi ob morebitnem zmanjšanju števila gasilcev, ki so zdravi ter sposobni za delo.

Določili smo še dodatne zaščitne ukrepe pri operativnem delu, predvsem ob intervencijah, kjer prihajamo v stik z večjim številom ljudi ali obolelimi osebami.

Sporočilo gasilcev

»Vsem meščankam in meščanom Ljubljane sporočamo, da vas v tej neprijetni situaciji ne bomo pustili na cedilu. Ves napor bomo vložili v to, da ostanemo zdravi in da bomo lahko učinkovito posredovali, ko nas boste vi potrebovali. In pazite nase!«