petek, 13. 3. 2020

Zaprti tudi vsi prostori v upravljanju SLS

Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa so do nadaljnjega zaprti vsi objekti in poslovni prostori v upravljanju Službe za lokalno samoupravo MOL.

Stalni uporabniki prostorov SLS lahko vstopajo v objekt ter poslovne prostore le izjemoma in za kratek čas, če je to res nujno zaradi njihovega delovanja. Pred vsakokratnim vstopom je potrebno oddati prošnjo na SLS, o kateri odloča vodja SLS.
Ta prepoved ne velja za najemnike posameznih prostorov v upravljanju SLS.

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na SLS po telefonu ali e-pošti:
T: 306 48 30
E: tajnistvosls@ljubljana.si

Ukrep velja do preklica.