sreda, 8. 11. 2017

Novi prejemniki certifikatov LGBT prijazno

V Mestni hiši smo 7. novembra 2017 sedmim organizacijam podelili certifikate LGBT prijazno, s čimer so se zavezale k boljšemu razumevanju temeljnih človekovih pravic LGBT-oseb.

Mestna občina Ljubljana se s svojimi aktivnostmi posveča različnim ranljivim skupinam, med njimi tudi LGBT osebam. Skupaj z nevladnimi organizacijami smo vzpostavili certifikat LGBT prijazno, v katerega se lahko vključijo javne in zasebne organizacije ter podjetja.

LGBT prijazno

Cilj certifikata je ozaveščati ljudi in ustvariti pozitivno klimo znotraj delovnega okolja in navzven do strank.
S pridobitvijo certifikata se prejemniki zavežejo, da v svoji organizaciji zagotavljajo:

 • boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT-oseb
 • vključujoče okolje za LGBT-sodelavce in sodelavke
 • dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za LGBT- uporabnice in uporabnike
 • povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT-oseb v delovnem in uporabniškem okolju

Certifikate smo prvič podelili leta 2014, do zdaj jih je prejelo že 27 organizacij.

Tokrat so certifikate LGBT prijazno prejeli:

 • Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
 • IBM Slovenija d.o.o.
 • Javni zavod Mladi zmaji
 • Viški vrtci
 • Vrtec Galjevica
 • Vrtec Kolezija
 • Vrtec Mladi rod

Podelitvi certifikatov je sledilo še odprtje razstave Jasne Klančišar: 30'' – portreti oseb transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, s katero obeležujemo Dan vidnosti transspolnih oseb.


Pregled aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju LGBT oseb, med drugim tudi seznam vseh prejemnikov omenjenega certifikata, najdete na naši spletni strani, v rubriki LGBT prijazno.