petek, 16. 2. 2018

Odprtje demenci prijazne točke ob svetovnem dnevu socialne pravičnosti

Na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana bodo v sodelovanju s Spominčico – Alzheimer Slovenija v torek, 20. februarja 2018, v okviru projekta Za demenci prijazno skupnost odprli že deseto demenci prijazno točko.

Demenci prijazne točke so namenjene osebam z demenco, njihovim svojcem in širši javnosti ter nudijo koristne informacije o demenci in možnih oblikah pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem.

Odprtje demenci prijazne točke sovpada s svetovnim dnevom socialne pravičnosti, s katerim želi Generalna skupščina Združenih narodov opozoriti na zavedanje o problemih revščine, neenakosti med spoloma in socialne izključenosti.

Na Mestni občini Ljubljana izvajamo socialno politiko, ki je naravnana k zmanjševanju tveganja revščine, k povečanju socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva ter k izboljšanju razpoložljivosti, pestrosti, dostopnosti in dosegljivosti storitev, programov in drugih oblik pomoči.

Podrobnosti o programih in aktivnostih Mestne občine Ljubljana na področju socialnega varstva najdete v rubriki Zdravje in socialno varstvo.