torek, 27. 2. 2018

Skrb za brezdomce ob hudem mrazu

V dneh, ko so zunaj izjemno nizke temperature, posebno pozornost namenjamo tudi brezdomcem, ki nimajo toplega zavetja. V zavetišče za brezdomce na Poljanski cesti smo dostavili dodatna ležišča.

Število dodatnih ležišč trenutno ustreza povpraševanju. Če se bo pojavila potreba, bomo dodatna ležišča zagotovili tudi na drugih lokacijah, kjer potekajo programi za brezdomce.

Na Mestni občini Ljubljana sofinanciramo delovanje zavetišč na treh lokacijah v mestu, in sicer:

  • Zavetišče za brezdomce na Poljanski cesti 45b (program izvaja Center za socialno delo Ljubljana – Center)
    telefon: 01 430 10 80
  • Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog na Poljanski cesti 52 (program izvaja Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje)
    telefon: 01 230 78 30, 030 645 304
  • Zavetišče za brezdomce VZD v Plečnikovem podhodu 1 (program izvaja Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote)
    telefon: 01 425 30 93, 040 753 425

V Mestni občini Ljubljana sicer redno namenjamo sredstva za delovanje številnih programov za pomoč in podporo brezdomnim.

V Ljubljani so tako na voljo programi in storitve (večinoma) nevladnih organizacij, ki se izvajajo kot namestitveni programi (zavetišča, nastanitvena podpora v stanovanjih), dnevni centri in svetovalni programi, terensko delo, programi za distribucijo pomoči v materialu (hrana, obleka, obutev) z možnostjo higienske oskrbe ter za zdravstveno varstvo v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Več o socialnovarstvenih programih za brezdomne in ljudi v eksistenčni krizi preberite tukaj.