petek, 26. 10. 2018

Spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

13. oktobra 2018 je začela veljati novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinaša nekaj pomembnih novosti.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: POZZ) so splošni pravni akt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in podrobneje urejajo vrste in obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. POZZ obravnavajo zlasti obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb, pogoje in postopke za uresničevanje pravic, standarde zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov, varstvo pravic zavarovanih oseb ter nadzor uresničevanja pravic in obveznosti.

Sedanja novela POOZ prinaša nekaj pomembnih novosti, ki se nanašajo predvsem na:

  • pravico do zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
  • pravico do zdravljenja v tujini,
  • do zdravil in živil na recept,
  • do medicinskih pripomočkov,
  • do denarnih nadomestil,
  • druge določbe glede pravic in njihovega uveljavljanja.

Novelo ter obrazložitev sprememb in dopolnitev POZZ najdete tukaj.