torek, 21. 11. 2017

Stališče in pripombe MOL na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Mestna občina Ljubljana ostro nasprotuje predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in Ministrstvu za zdravje predlaga, da se ga napiše na novo.

Mestna občina Ljubljana je Ministrstvu za zdravje poslala pripombe na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlogu zakona, ki se je pripravljal nerazumno dolgo, na Mestni občini Ljubljana ostro nasprotujemo in menimo, da ni primeren za nadaljnji postopek, saj so napake v samem temelju. 
Ugotavljamo, da gre v predlogu za očitno zmanjšanje že pridobljenih pravic in standardov storitev dolgotrajne oskrbe ter močno dominacijo zdravstva nad socialnimi vsebinami, kar po našem mnenju kaže na to, da ga ni pripravljalo ustrezno ministrstvo in se ni upoštevalo predlogov drugih deležnikov. Pričakovali bi, da bodo z novim zakonom urejeni vsaj načini in zagotovljeni viri financiranja za večji obseg storitev kot je na voljo zdaj, saj bi edino v tem primeru imel zakon smisel. Predlog zakona pa je v celotnem finančnem delu zelo nejasen in nedorečen. Ogorčeni ugotavljamo, da je za dolgotrajno oskrbo v novem sistemu, kljub povečanju potreb po storitvah, predvidenih celo manj sredstev, kot se jih za dolgotrajno oskrbo namenja zdaj, in da se precejšen del oskrbe prelaga na uporabnike in njihove družine ter svojce.

Kot smo zapisali v priloženem dokumentu, poslanem na Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana močno obžaluje, da tujina prepoznava naše napredne rešitve, sami pa v tem zakonu »kopiramo« in izumljamo modele, kot da še nimamo dobre prakse in izkušenj in je celotno oskrbo potrebno postaviti čisto na novo, namesto morda le nadgraditi obstoječo. 
Dolgotrajna oskrba je v veliko večji meri socialna kot zdravstvena oskrba in v Sloveniji poteka na zavidljivem strokovnem nivoju, zato smo prepričani, da bi morali zakon pripravljati v tesnem sodelovanju zlasti s strokovnjaki s področja socialnega varstva in predvsem s tistimi, ki podrobno poznajo obstoječo oskrbo starejših in uporabnikov posebnih socialno varstvenih zavodov.

Preberite pripombe ter mnenje MOL o predlogu zakona, ki smo jih posredovali Ministrstvu za zdravje.