petek, 15. 6. 2018

Svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi

15. junij je svetovni dan boja proti nasilju nad starejšimi. Tej problematiki v Ljubljani namenjamo posebno pozornost.

V zadnjih letih se v javnosti več govori o nasilju, k čemur so preko medijskih kampanj in opozoril pripomogle predvsem nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju. Prav tako so bile nevladne organizacije, ki delajo na področju starejših ter nasilja nad ženskami in otroki tiste, ki so prve opozorile na problematiko nasilja nad starejšimi. V preteklosti se nasilje nad starejšimi ni posebej izpostavljajo in je veljalo za tabu temo.

Nevladne organizacije tako opozarjajo, da starejši pogosto doživljajo zanemarjanje (npr. odtegnitev stvari, pomembnih za življenje), psihično (zmerjanje, poniževanje, žaljenje…), ekonomsko (kraje, zlorabe bančnega računa, ponareditev podpisa, prisilen podpis pogodb…), telesno (klofuta, puljenje las itd.) in spolno nasilje. Pogosteje so nasilju izpostavljene starejše ženske. Nasilje nad starejšimi najpogosteje povzročajo osebe, ki zanje skrbijo (svojci, negovalno osebje) oziroma druge bližnje osebe (vnuki, vnukinje, druge sorodnice in sorodniki).

Na Mestni občini Ljubljana preprečevanju nasilja in spodbujanju nenasilne komunikacije namenjamo posebno pozornost, pri čemer predvsem:

  • podpiramo preventivne akcije ozaveščanja javnosti
  • sofinanciramo delovanje kriznega centra za ženske, ki so žrtve nasilja
  • sofinanciramo delovanje petih varnih hiš oziroma namestitev za ženske in otroke, žrtve nasilja na območju Mestne občine Ljubljana
  • sofinanciramo druge programe nevladnih organizacij, ki zajemajo osebno in telefonsko individualno svetovanje, skupine za samopomoč in druge podporne skupine, zagovorništvo in spremstvo, mediacijo, prostočasne aktivnosti, ozaveščanje
  • omogočamo bivanje v nujnih bivalnih enotah (te so sicer namenjene za vse socialno ogrožene, vendar imajo prednost ženske, ki živijo v nasilni situaciji)

Če ste starejša žrtev nasilja ali poznate koga, ki je žrtev nasilja, se lahko obrnete po pomoč na nevladne organizacije, ki pomagajo žrtvam nasilja, ali na pristojni Center za socialno delo.

Preprečimo nasilje

Na Mestni občini Ljubljana sofinanciramo naslednje nevladne organizacije na področju preprečevanja nasilja:

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
T: SOS telefon 080 11 55 (pon - pet od 12. do 22. ure, sob, ned in praz od 18. do 22. ure)
E: drustvo-sos@drustvo-sos.si 
S: www.drustvo-sos.si

Društvo za nenasilno komunikacijo
Linhartova cesta 13
T: 01 4344 822 (uradne ure: pon, tor, čet od 10. do 15. ure)
E: info@drustvo-dnk.si 
S: www.drustvo-dnk.si

Društvo Ženska svetovalnica
Cesta v Mestni log 55
T: 031 233 211 (krizni center, vse dni, 24 ur), 01 251 1602 (dežurni telefon: pon, sre od 16. do 18. ure; tor, čet, pet od 10. do 12. ure)
E: zenska@svetovalnica.org 
S: www.drustvo-zenska-svetovalnica.si

Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Masarykova 23, 1000 Ljubljana
T: 01 43 13 341, 080 2880 (pon, tor, čet 9. do 17. ure, sre 9. do 19. ure, pet 9. do 15. ure)
E: spolna.zloraba@siol.net 
S: http://www.spolna-zloraba.si/

Ljubljana, starejšim prijazno mesto

Ljubljana je starejšim prijazno mesto, saj se zavedamo, kako pomembna je skrb za kakovostno življenje meščank in meščanov v tretjem življenjskem obdobju. Zato izvajamo vrsto aktivnosti in ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti zdravo in aktivno staranje, s posebnim poudarkom na socialni vključenosti. Že leta 2011 smo se kot prvo mesto v Sloveniji vključili v mrežo starosti prijaznih mest Svetovne zdravstvene organizacije, v okviru katere izvajamo že drugi akcijski načrt Starosti prijazno mesto.

Redno izvajamo dejavnosti za starejše, ki nam jih nalaga nacionalna zakonodaja, kot na primer (do)plačevanje oskrbe v institucionalnem varstvu, zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalcev… Poleg tega pa preko rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, izdatno podpiramo tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte. Ti starejšim nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi. Posebno skrb namenjamo tudi zagotavljanju primernih bivalnih prostorov, Javni stanovanjski sklad MOL ponuja vrsto možnosti za rešitev stanovanjske problematike, med drugim tudi možnost neprofitnega najema oskrbovanih stanovanj.

Celoten nabor aktivnosti, namenjenih starejšim, najdete v rubriki Starejši v Ljubljani.