četrtek, 31. 5. 2018

Svetovni dan brez tobaka: poskusite preživeti dan brez cigarete

Današnji svetovni dan brez tobaka predstavlja priložnost za vsakega od nas, da se odloči za življenjsko spremembo – za življenje brez tobaka.

Kajenje in z njim povezane škodljive navade predstavljajo veliko tveganje za zdravje. Še vedno je zaskrbljujoča razširjenost kajenja in uporabe tobaka, ki je ena izmed najbolj škodljivih (dovoljenih) drog.

Na kajenje in začetek kajenja vpliva mnogo različnih dejavnikov, prav tako obstajajo različni ukrepi, ki pripomorejo k temu, da ne začnemo kaditi ali kajenje opustimo, tako preventivni kot tisti, ki spodbujajo opustitev kajenja.

Na Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena preventivnega delovanja in si bomo tudi v prihodnje, skupaj z našima javnima zavodoma Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana ter nevladnimi organizacijami, prizadevali za dvig ozaveščenosti in informiranosti o pomenu zdravega načina življenja.

Danes pa bi vas radi spodbudili, da poskusite preživeti dan brez cigarete in razmislite o možnosti, da bi prenehali s kajenjem. S pomočjo spodaj navedenih programov, to ne bi smelo biti pretežko.

Kontaktni podatki programov, kjer lahko poiščete pomoč pri opuščanju kajenja

Več o zdravju in socialnem varstvu v Mestni občini Ljubljana preberite tukaj.