četrtek, 5. 7. 2018

Zdravje v Mestni občini Ljubljana

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil nove informacije o zdravju prebivalcev za vse slovenske občine. Rezultati kažejo, da prebivalke in prebivalci MOL pri večini kazalnikov zdravja pozitivno odstopajo od državnega povprečja, nekoliko slabše se odzivajo le na presejalne programe Zora, Dora in Svit.

Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Po številu na novo obolelih je rak debelega črevesa in danke drugi najpogostejši rak v Sloveniji, presejanje pa je dokazano učinkovito za zmanjšanje obolevnosti in prezgodnje umrljivosti.

Zora je državni program odkrivanja predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb materničnega vratu. Rak materničnega vratu je v Evropski uniji drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah (15 – 44 let), takoj za rakom dojk. Umrljivost je v Sloveniji pod evropskim povprečjem, predvsem zaradi uspešnega presejalnega programa Zora.

Izredno pomemben je tudi državni presejalni program za raka dojk - Dora, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni pri ženskah v starosti od 50 do 69 let, ko je rak dojk najpogostejši.

Za vključevanje prebivalcev v vse tri programe je zelo pomembna javnomnenjska podpora in promocija preventivnih programov tudi v lokalni skupnosti, kar prispeva k prepoznavnosti programov in odločitvam posameznikov za sodelovanje.

Meščanke in meščane Ljubljane vabimo k čim večjemu vključevanju v omenjene programe.