Javni razpis II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011:

Zaključen: 14. 6. 2011

Datum objave: 27. 5. 2011
Rok za prijavo: 14. 6. 2011

SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

PREDMET RAZPISA

Sklop A: Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij:

  • A1. Socialnovarstveni programi za starejše: dnevni centri za starejše
  • A2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne namestitve
  • A3. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce in uživalke nedovoljenih drog: zavetišče
  • A4. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja
     

Sklop B: Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij:

  • B1. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do alkohola oziroma preprečevanju njegove škodljive uporabe
  • B2. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu
  • B3. Programi za preprečevanje in obvladovanje stresa

Pomembno!
Posamezni program in/ali projekt (v nadaljevanju: program) je mogoče prijaviti le na enega od sledečih razpisnih področij: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3.

Obrazci

Razpisne datoteke