Javni razpis II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012: socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 20. 2. 2012

Datum objave: 3. 2. 2012
Rok za prijavo: 20. 2. 2012

MOL objavlja Javni razpis na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007 - ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo.

PREDMET RAZPISA

1. Socialnovarstveni programi za starejše - Dnevni centri za starejše
2. Socialnovarstveni programi materinskih domov
 

Obrazci

Razpisne datoteke