Javni razpis II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013: Socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 20. 5. 2013

Datum objave: 3. 5. 2013
Rok za prijavo: 20. 5. 2013

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe za varovanje zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

  1. Besedilo javnega razpisa
  2. Vsebinska merila za izbor in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja
  3. Prijavni obrazec - obrazec
  4. Prvo fazno poročilo 2013 (januar-maj) - obrazec
  5. Drugo fazno poročilo 2013 (januar-september) - obrazec
  6. Zaključno poročilo za leto 2013 - obrazec
  7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2013
  8. Zahtevek za izplačilo - obrazec

Obrazci

Razpisne datoteke