Javni razpis za podelitev 2 nadomestnih koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL

Zaključen: 29. 4. 2017

Datum objave: 21. 4. 2017
Rok za prijavo: 29. 4. 2017

  • 1 koncesija na področju fizioterapije;
  • 1 koncesija na področju ginekologije in porodništva.

Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 29. 4. 2017 do 12. ure ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 29. 4. 2017 v delovnem času (od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00).

Razpisne datoteke