Javni razpis za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL

Zaključen: 18. 7. 2011

Datum objave: 24. 6. 2011
Rok za prijavo: 18. 7. 2011

Rok za prijavo: 19. 9. 2011
Rok za prijavo: 8. 8. 2011.

Predmet javnega razpisa je podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL:

 • 1 koncesija na področju zobozdravstva odraslih.
 • 1 koncesija na področju pediatrije.
 • 1 koncesija na področju splošne medicine.

OZNAKA KONCESIJE, OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA KONCESIJE IN KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE RAZPISUJE KONCESIJA:

 • 4.1. 0,50 programa zobozdravstva odraslih znotraj ČS Dravlje.
 • 4.2. 1,00 program pediatrije čim bliže lokaciji Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, vendar znotraj ČS Trnovo.
 • 4.3. 1,00 program splošne medicine na lokaciji Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (ČS Center).
   

ROK ZA ODDAJO VLOG:
Vloge morajo biti oddane na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, GLAVNA PISARNA, ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE 2, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).

 • Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 18. 7. 2011 do 24. ure.
 • Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 19. 9. 2011 do 24. ure.
 • Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 8. 8. 2011 do 24. ure. 
   

Razpisne datoteke