Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL

Zaključen: 26. 10. 2009 , odpiranje prijav: 29. 10. 2009 , objava rezultatov: 29. 10. 2009

Datum objave: 2. 10. 2009
Rok za prijavo: 26. 10. 2009
Odpiranje prijav: 29. 10. 2009
Rezultati razpisa: 29. 10. 2009

Javni razpis za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Javni razpis je objavljen na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju: ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB)

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi v Glavni pisarni MOL od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00.
 

Razpisne datoteke