Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL

Zaključen: 2. 3. 2009 , odpiranje prijav: 2. 3. 2009 , objava rezultatov: 5. 3. 2009

Datum objave: 20. 2. 2009
Rok za prijavo: 2. 3. 2009
Odpiranje prijav: 2. 3. 2009
Rezultati razpisa: 5. 3. 2009

MOL objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju: ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB) Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana.

 

 

Obrazci