Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 18. 10. 2022 , odpiranje prijav: 25. 10. 2022

Datum objave: 3. 10. 2022
Rok za prijavo: 18. 10. 2022
Odpiranje prijav: 25. 10. 2022

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure). Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 18. 10. 2022 oziroma osebno oddane v Glavni pisarni MOL do vključno 18. 10. 2022 do zaključka delovnega časa.

Razpisne datoteke