Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 3. 12. 2021 , odpiranje prijav: 7. 12. 2021 , objava rezultatov: 10. 2. 2022

Datum objave: 23. 11. 2021
Rok za prijavo: 3. 12. 2021
Odpiranje prijav: 7. 12. 2021
Rezultati razpisa: 10. 2. 2022

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb s covidom-19, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure). Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 3. 12. 2021 oziroma osebno oddane v Glavni pisarni MOL do vključno 3. 12. 2021 do zaključka delovnega časa.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa