Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti »za boljšo dostopnost« (SD 2022) v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 12. 5. 2022 , odpiranje prijav: 19. 5. 2022 , objava rezultatov: 19. 7. 2022

Datum objave: 25. 4. 2022
Rok za prijavo: 12. 5. 2022
Odpiranje prijav: 19. 5. 2022
Rezultati razpisa: 19. 7. 2022

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure). Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 12. 5. 2022 oziroma osebno oddane v Glavni pisarni MOL do vključno 12. 5. 2022 do zaključka delovnega časa.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa