Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 7. 5. 2024 , odpiranje prijav: 14. 5. 2024 , objava rezultatov: 17. 7. 2024

Datum objave: 19. 4. 2024
Rok za prijavo: 7. 5. 2024
Odpiranje prijav: 14. 5. 2024
Rezultati razpisa: 17. 7. 2024

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure). Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 7. 5. 2024 oziroma osebno oddane v Glavni pisarni MOL do vključno 7. 5. 2024 do zaključka delovnega časa.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa