Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 19. 5. 2020 , odpiranje prijav: 21. 5. 2020 , objava rezultatov: 16. 6. 2020

Datum objave: 11. 5. 2020
Rok za prijavo: 19. 5. 2020
Odpiranje prijav: 21. 5. 2020
Rezultati razpisa: 16. 6. 2020

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure).
Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 19. 5. 2020 oziroma osebno oddane v Glavni pisarni MOL do vključno 19. 5. 2020 do zaključka delovnega časa.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa