Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 14. 1. 2022 , odpiranje prijav: 19. 1. 2022 , objava rezultatov: 13. 4. 2022

Datum objave: 4. 1. 2022
Rok za prijavo: 14. 1. 2022
Odpiranje prijav: 19. 1. 2022
Rezultati razpisa: 13. 4. 2022

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb s covidom-19, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure). Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 14. 1. 2022 oziroma osebno oddane v Glavni pisarni MOL do vključno 14. 1. 2022 do zaključka delovnega časa.

Razpisne datoteke