Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008 in/ali za leta od 2008 do 2012: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen:

Datum objave: 28. 12. 2007

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS0809), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008 in/ali za leta od 2008 do 2012: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto