Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011 za socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 3. 11. 2008 , odpiranje prijav: 3. 11. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 3. 11. 2008
Odpiranje prijav: 3. 11. 2008

Razpisna dokumentacija »Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011: socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto« vsebuje sledeče dokumente:

  1. Besedilo razpisa - socialno varstvo in varovanje zdravja,
  2. Merila za izbor in dodelitev sredstev,
  3. Prijavni obrazec,
  4. Zahtevek za izplačilo – obrazec,
  5. Obrazec za 1. fazno poročilo,
  6. Obrazec za 2. fazno poročilo,
  7. Obrazec za zaključno poročilo,
  8. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa v za leto 2009,
  9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje 2009 do 2011.

 

Obrazci