Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011 za socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 3. 11. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 3. 11. 2008

Razpisna dokumentacija »Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011: socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto« vsebuje sledeče dokumente: 1. Besedilo razpisa - socialno varstvo in varovanje zdravja, 2. Merila za izbor in dodelitev sredstev, 3. Prijavni obrazec, 4. Zahtevek za izplačilo – obrazec, 5. Obrazec za 1. fazno poročilo, 6. Obrazec za 2. fazno poročilo, 7. Obrazec za zaključno poročilo, 8. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa v za leto 2009, 9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje 2009 do 2011.