Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 23. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

PREDMET RAZPISA

1. Sklop A: Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij:

1.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi za brezdomce in brezdomke
1.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
1.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem okolju
1.2.2. Dnevni centri za starejše
1.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja dovoljenih in/ali nedovoljenih drog in z motnjami hranjenja oziroma s težavami zaradi različnih oblik zasvojenosti:
1.3.1. Socialnovarstveni programi za ljudi z motnjami hranjenja
1.3.2. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom
1.3.3. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za brezdomne uživalce in uživalke nedovoljenih drog: zavetišče
1.4. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.5. Socialnovarstveni programi, ki imigrantom in imigrantkam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.6. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, nudijo možnost varne namestitve:
1.6.1. Varna namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja
1.6.2. Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja
1.7. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
1.8. Drugi socialnovarstveni programi (zaupni telefoni, programi za istospolno usmerjene, razvoj in promocija prostovoljnega dela, programi za povzročitelje nasilja, idr.)

2. Sklop B: Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij:

2.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
2.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah
2.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)
2.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe
2.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu
2.6. Programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine
 

Obrazci

Razpisne datoteke