Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2014 in/ali za leta od 2014 do 2016: Socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto

Zaključen: 18. 10. 2013 , odpiranje prijav: 22. 10. 2013

Datum objave: 27. 9. 2013
Rok za prijavo: 18. 10. 2013
Odpiranje prijav: 22. 10. 2013

(besedilo javnega razpisa objavljeno tudi v Uradnem listu RS)

Razpisna dokumentacija vsebuje:

  1. Besedilo javnega razpisa
  2. Merila za izbor in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja
  3. Prijavni obrazec - obrazec
  4. Prvo fazno poročilo 2014 (januar-maj) - obrazec
  5. Drugo fazno poročilo 2014 (januar-september) - obrazec
  6. Zaključno poročilo za leto 2014 - obrazec
  7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2014
  8. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje od 2014 do 2016
  9. Zahtevek za izplačilo - obrazec

Dopolnitev razpisne dokumentacije z dne 15. 10. 2013

Zainteresirane vlagatelje obveščamo, da so trije dokumenti: Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2014, Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje od 2014 do 2016 in Zahtevek za izplačilo – obrazec, spremenjeni (dopolnjeni z navedbo naslova za pošiljanje zahtevkov za izplačilo in s številko pogodbe v MFERAC).«
 

Obrazci

Razpisne datoteke