Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 in/ali za leta od 2016 do 2018: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO.

Zaključen: 30. 10. 2015 , odpiranje prijav: 3. 11. 2015 , objava rezultatov: 29. 12. 2015

Datum objave: 9. 10. 2015
Rok za prijavo: 30. 10. 2015
Odpiranje prijav: 3. 11. 2015
Rezultati razpisa: 29. 12. 2015

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov MOL ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

  1. Besedilo javnega razpisa
  2. Merila za izbor in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja
  3. Prijavni obrazec - obrazec
  4. Prvo fazno poročilo 2016 (januar-maj) - obrazec
  5. Drugo fazno poročilo 2016 (januar-september) - obrazec
  6. Zaključno poročilo za leto 2016 – obrazec
  7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2016
  8. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za obdobje 2016 do 2018
  9. Zahtevek za izplačilo - obrazec

Obrazci

Razpisne datoteke