Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 8. 4. 2016 , odpiranje prijav: 11. 4. 2016

Datum objave: 1. 4. 2016
Rok za prijavo: 8. 4. 2016
Odpiranje prijav: 11. 4. 2016

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje programa, namenjenega starejšim občankam in občanom MOL ter vsem tistim, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanem področju zagotovi kvaliteten socialnovarstveni program, ki starejšim nudi oporo za kvalitetnejše življenje v domačem okolju.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

  1. Besedilo javnega razpisa
  2. Merila za izbor in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja
  3. Prijavni obrazec - obrazec
  4. Prvo fazno poročilo 2016 (januar-maj) - obrazec
  5. Drugo fazno poročilo 2016 (januar-september) - obrazec
  6. Zaključno poročilo za leto 2016 – obrazec
  7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2016
  8. Zahtevek za izplačilo - obrazec