Javni razpis - Zdravstveno in socialno varstvo - Ljubljana zdravo mesto

Zaključen: , objava rezultatov: 23. 6. 2005

Datum objave: 18. 3. 2005
Rezultati razpisa: 23. 6. 2005

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  • Javni razpis (objava v Uradnem listu RS)
  • Prijavni obrazec
  • Merila
  • Navedba obveznih prilog kot dokazila za izpolnjevanje pogojev : obvezne priloge so navedene na str. 7 Prijave na razpis pod točko VI.
  • Izjava vlagatelja, da se strinja s pogoji in merili razpisa
  • Vzorec pogodbe za sofinanciranje programa za leto 2005
  • Vzorec pogodbe za sofinanciranje programa za obdobje od 2005 do 2007
  • Vzorec obrazcev za poročila o izvajanju programa