Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO

Zaključen: 20. 3. 2012

Datum objave: 20. 3. 2012
Rok za prijavo: 20. 3. 2012

(Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 110.000,00 EUR.
Na javni razpis je prispelo 5 vlog, v postopek ocenjevanja se je uvrstilo vseh 5 popolnih vlog.
V sofinanciranje za leto 2012 so bile sprejete 4 vloge, v skupni višini sofinanciranja 99.000,00 EUR.

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.
 

Rezultati razpisa