Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Zaključen: 20. 6. 2013

Datum objave: 20. 6. 2013

(Uradni list RS, št. 38/13)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 60.000 EUR.

Na javni razpis je prispelo 10 vlog (od tega 4 vloge na področje socialno varstvo in 6 vlog na področje varovanje zdravja). Vse prispele vloge so se uvrstile v postopek ocenjevanja.
V sofinanciranje za leto 2013 so bile sprejete 4 vloge (od tega 3 vloge na področju socialno varstvo in 1 vloga na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 46.000 EUR (od tega 39.000 EUR na področju socialno varstvo in 7.000 EUR na področju varovanje zdravja).

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.