Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

Zaključen: 19. 4. 2016 , objava rezultatov: 19. 4. 2016

Datum objave: 19. 4. 2016
Rok za prijavo: 19. 4. 2016
Rezultati razpisa: 19. 4. 2016

(Uradni list RS, št. 24/16 dne 1. 4. 2016)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 24.000,00 EUR.

Na javni razpis sta prispeli 2 vlogi, obe sta se uvrstili v postopek ocenjevanja.

V sofinanciranje za leto 2016 v skupni višini sofinanciranja 20.000,00 EUR je bila sprejeta vloga Mestne zveze upokojencev Ljubljana, Osrednje slovenske zveze društev upokojencev, ki je za program Dnevni center aktivnosti za starejše (DCA) Zalog dosegla 124 točk.