Objava prejemnikov sredstev - socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Zaključen: 12. 1. 2015 , objava rezultatov: 8. 4. 2015

Datum objave: 8. 4. 2015
Rezultati razpisa: 8. 4. 2015

Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2015 in/ali za leta od 2015 do 2017: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO (Uradni list RS, št. 87/14).

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 1.237.600,00 EUR (od tega za programe socialnega varstva do 1.053.900,00 EUR in za programe varovanje zdravja do 183.700,00 EUR).

Na javni razpis je prispelo 129 vlog (od tega 98 vlog na področje socialno varstvo in 31 vlog na področje varovanje zdravja). Od vseh prispelih vlog se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 121 vlog (od tega 95 s področja socialno varstvo in 26 s področja varovanje zdravja).

V sofinanciranje za leto 2015 in/ali za leta od 2015 do 2017 je bilo sprejetih 64 vlog (od tega 53 vlog na področju socialno varstvo in 11 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 1.084.400,00 EUR (od tega 1.009.600,00 EUR na področju socialno varstvo in 74.800,00 EUR na področju varovanje zdravja).

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.