Objava prejemnikov sredstev - socialno varstvo in varovanje zdravja »Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2016 in za leta 2016 do 2018

Zaključen: 29. 12. 2015 , objava rezultatov: 29. 12. 2015

Datum objave: 29. 12. 2015
Rok za prijavo: 29. 12. 2015 Rezultati razpisa
Rezultati razpisa: 29. 12. 2015

Vlagatelje na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2016 in/ali za leta od 2016 do 2018: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO (Uradni list RS, št. 76/15 dne 9. 10. 2015) obveščamo, da so znani rezultati razpisa.

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 1.250.000,00 EUR (od tega za programe socialnega varstva do 1.070.000,00 EUR in za programe varovanje zdravja do 180.000,00 EUR).

Na javni razpis je prispelo 122 vlog (od tega 90 vlog na področje socialno varstvo in 32 vlog na področje varovanje zdravja). Od vseh prispelih vlog se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 117 vlog (od tega 86 s področja socialno varstvo in 31 s področja varovanje zdravja).

V sofinanciranje za leto 2016 in/ali za leta od 2016 do 2018 je bilo sprejetih 71 vlog (od tega 53 vlog na področju socialno varstvo in 18 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 1.202.300,00 EUR (od tega 1.030.400,00 EUR na področju socialno varstvo in 171.900,00 EUR na področju varovanje zdravja).

Vlagateljem, katerih vloge so zavrnjene in zavržene so bili s priporočeno poštno pošiljko odposlani sklepi, prejemniki sredstev, objavljeni v priloženi datoteki, pa bodo sklepe, skupaj s pogodbami v podpis, prejeli naknadno.

*Popravek objave prejemnikov sredstev z dne 7. 1. 2016: Prejemnik sredstev Center za krepitev jaz.za je odstopil od sofinanciranja programa Zaživeti brez motenj hranjenja v letu 2016, v znesku sofinanciranja 25.000 EUR. V sofinanciranje za leto 2016 in/ali za leta od 2016 do 2018 je bilo tako sprejetih 70 vlog (od tega 52 vlog na področju socialno varstvo in 18 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 1.177.300,00 EUR (od tega 1.005.400,00 EUR na področju socialno varstvo in 171.900,00 EUR na področju varovanje zdravja).

Rezultati razpisa