Objava prejemnikov sredstev - socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Zaključen: 19. 2. 2013

Datum objave: 19. 2. 2013
Rok za prijavo: 19. 2. 2013

Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (Uradni list RS, št. 80/12).

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 1.396.000,00 EUR (od tega za programe socialnega varstva do 1.232.000,00 EUR in za programe varovanje zdravja do 164.000,00 EUR).

Na javni razpis je prispelo 149 vlog (od tega 115 vlog na področje socialno varstvo in 34 vlog na področje varovanje zdravja). Vloga pod zaporedno št. odpiranja s-103 je bila označena kot dopolnitev vloge pod zaporedno št. odpiranja s-10, zato se je vlogi v nadaljevanju obravnavalo kot 1 vlogo. Od vseh prispelih vlog se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 142 vlog (od tega 109 s področja socialno varstvo in 33 s področja varovanje zdravja).
 

V sofinanciranje za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015 je bilo sprejetih 67 vlog (od tega 54 vlog na področju socialno varstvo in 13 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 1.271.000,00 EUR (od tega 1.154.200,00 EUR na področju socialno varstvo in 116.800,00 EUR na področju varovanje zdravja).

*Popravek objave prejemnikov sredstev z dne 7. 3. 2013:
Prejemnik sredstev Center za krepitev jaz.za je odstopil od sofinanciranja programa Zaživeti brez nasilja v letu 2013, v znesku sofinanciranja 10.000 EUR. V sofinanciranje za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015 je bilo tako sprejetih 66 vlog (od tega 53 vlog na področju socialno varstvo in 13 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 1.261.000,00 EUR (od tega 1.144.200,00 EUR na področju socialno varstvo in 116.800,00 EUR na področju varovanje zdravja).

*Popravek objave prejemnikov sredstev z dne 25. 3. 2013:
Prejemnik sredstev Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje je odstopil od sofinanciranja programa Psihosocialna pomoč v finančnih stiskah in dolgovih v letu 2013, v znesku sofinanciranja 1.500 EUR. V sofinanciranje za leto 2013 in/ali za leta od 2013 do 2015 je bilo tako sprejetih 65 vlog (od tega 52 vlog na področju socialno varstvo in 13 vlog na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 1.259.500,00 EUR (od tega 1.142.700,00 EUR na področju socialno varstvo in 116.800,00 EUR na področju varovanje zdravja).
 

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.

Rezultati razpisa