Rezultati Javnega razpisa II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2011 s področja: socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto

Zaključen: 14. 6. 2011 , objava rezultatov: 15. 7. 2011

Datum objave: 15. 7. 2011
Rok za prijavo: 14. 6. 2011
Rezultati razpisa: 15. 7. 2011

(Uradni list RS, št. 40/11).

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 217.800 EUR.

Na javni razpis je prispelo 25 vlog (od tega 6 vlog na področje socialno varstvo in 19 vlog na področje varovanje zdravja), od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 22 vlog (od tega 5 s področja socialno varstvo in 17 s področja varovanje zdravja).

V sofinanciranje za leto 2011 je bilo sprejetih 6 vlog (od tega 3 vloge na področju socialno varstvo in 3 vloge na področju varovanje zdravja) v skupni višini sofinanciranja 113.100 EUR (od tega 79.500 EUR na področju socialno varstvo in 33.600 EUR na področju varovanje zdravja).

V prilogi seznam prejemnikov sredstev.

Rezultati razpisa