Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja – Ljubljana – Zdravo mesto

Zaključen: 12. 3. 2008 , objava rezultatov: 12. 3. 2008

Datum objave: 12. 3. 2008
Rok za prijavo: 12. 3. 2008
Rezultati razpisa: 12. 3. 2008

Rezultati razpisa